• Illustrationer

    fotografering- och bildmontage

    Här skapade jag något som kallas Kategori-banners till www.haningetelegrafen.se med flera i Photoshop.  Här har jag använt som ovan nämnt Photoshop och arrangerat egna bilder för att passa kategorierna.